Benchmark advocatuur 2018


<>

Benchmark advocatuur 2018

De benchmark advocatuur voor kleine en middelgrote kantoren helpt u om de groeiambities van uw advocatenkantoor te realiseren.

De benchmark geeft u onder andere inzicht in:
 - de uurtarieven van advocatenkantoren uitgesplitst per rechtsgebied en regio
 - de groeiverwachting van advocatenkantoren aangaande personeelsbestand, omzet en winst
 - het geschreven aantal declarabele uren per dag per rechtsgebied
 - het aantal dossiers per fee-earner per jaar
 - de wijze waarop advocatenkantoren het komende jaar willen groeien


<>

<>

Download benchmark advocatuur 2018


*privacybeleid
<>