Benchmarkonderzoek Advocatuur 2020

Whitepaper

Whitepaper Benchmark Advocatuur 2020
De resultaten van de enquête
Hoe organiseert een advocatenkantoor zich anno 2020? Hanteren uw confraters vast uurtarief of verlaten ze stilletjes aan het prijsmodel van uurtje-factuurtje? Zijn er verschillen tussen de zogenaamde nichekantoren en kantoren die legio aan materies behandelen wat betreft prijspolitiek, samenstelling, interne organisatie…? Men kan zich afvragen of er hier ook regionale verschillen te vinden zijn.

En wat met het toekomstperspectief van de advocaat? Gaat hij zijn kantoor verder optimaliseren, mikt hij op stabilisatie of op groei? In bewogen jaren als 2020 en 2021, geven deze vragen meer dan ooit stof tot nadenken.

Met dit onderzoek wil Wolters Kluwer bijdragen aan een representatief beeld van de advocatuur anno 2020 in België. 

Meet u met uw confraters en download de whitepaper!


Ja, ik wens de whitepaper te ontvangen: