Future ready survey 2019


<>

Future Ready Survey 2019

Op basis van kwantitatieve interviews met 700 juristen in advocatenkantoren, juridische afdelingen en zakelijke dienstverlenende bedrijven in de Verenigde Staten en Europa, onderzoekt de Future Ready Lawyer Survey van Wolters Kluwer in 2019 hoe de toenemende complexiteit van informatie, economische krachten, veranderende demografie en technologische vooruitgang van invloed zijn op de toekomst van de wet en hoe juridische organisaties zichzelf voorbereiden.

Dit onderzoek geeft u onder andere inzicht in de volgende bevindingen:

• Ongeveer een derde van de juristen (34%) zijn van mening dat hun organisatie goed voorbereid is om gelijke tred te houden met veranderingen in de juridische markt. Technology Leading organisaties doen het echter beter, met 50%.

• Het gebrek aan kennis, inzicht of vaardigheden vormt de hoogste categorie van redenen om zich te verzetten tegen nieuwe technologie (36%), gevolgd door organisatorische problemen (34%) en financiële kwesties (30%)

• Uitdagingen voor juridische afdelingen van ondernemingen zijn: verminderen en controleren van externe juridische kosten; verbeteren van het case- en contractmanagement; en het automatiseren van routinetaken en het gebruiken van technologie in werkprocesse

<>

<>

Download het grote onderzoeksrapport


*privacybeleid
<>